Connect with us

Opštinsko veće

NADLEŽNOSTI OPŠTINSKOG VEĆA

Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, Opštinsko veće:

1)     Utvrđuje predlog Odluke o budžetu Opštine

2)     Vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa Zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koju donosi Skupština opštine

3)     Rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga Opštine

4)     Pomaže Predsedniku opštine u vršenju drugih poslova iz njegove nadležnosti

5)     Donosi poslovnik o svom radu na predlog Predsednika opštine.

 

Opštinsko veće čini 6 članova:

1.Esad Hodžić, rođen 04.03.1963. godine u Prijepolju. Osnovnu i srednju školu završio u Prijepolju, a Višu tetkstilnu školu u Beogradu. Radio u TK “Ljubiša Miodragović“ od 1988. godine do 1991. godine. Od 1991. godine osniva i vlasnik je preduzeća “Stileks“, koje sa 80 zaposlenih rentabilno posluje dan-danas. Predstavljajući jednu od najuspešnijih kompanija u Zlatiborskom okrugu  koja se bavi preradom i obradom tekstila, a u zadnje tri godine je predsednik Saveta za razvoj opštine Prijepolje. Oženjen, otac jednog deteta.

2. Nedžad Hocić, rođen 13.11.1951. godine, diplomirani fizičar. Završio Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu 1978. godine. Član je Stranke demokratske akcije Sandžaka od 1990. godine. Biran je za člana Inicijativnog odbora SDA Sandžaka u Prijepolju i jedan je od osnivača  stranke u Prijepolju. U periodu od 1995. do 2000. godine bio  je predsednik Opštinskog odbora stranke. U više navrata u periodu od 1990. godine bio je biran za člana Izvršnog i Glavnog odbora, kao i za predsednika Glavnog odbora Stranke. Trenutno je član Glavnog odbora SDA Sandžaka. 1996. godine bio je predsednik odborničkog kluba SDA Sandžaka u lokalnom parlamentu. Zaposlen je u Tehničkoj školi u Prijepolju kao profesor fizike. Oženjen, otac dvoje dece.

3. Admir Mušović, rođen 16.07.1984. godine, profesor fizičke kulture. Završio Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu 2008. godine. Član je Stranke demokratske akcije Sandžaka od svoje 19. godine a aktivan je i od ranije.  2004. godine izabran je za predsednika Asocijacije mladih SDA  Sandžaka Opštinski odbor Prijepolje. Na lokalnim izborima 2008. i 2012. godine bio je kandidat za odbornika, a 2012. godine bio je i kandidat za poslanika. U posednjem sazivu izabran je za člana Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog veća i šef je resora za Međunacionalne odnose i omladinu, a takođe je i član Izvršnog odbora stranke u Prijepolju.

4. Eldin Jejna, rođen 04.10.1982. godine, diplomirani socijalni radnik. Završio Fakultet političkih nauka u Sarajevu 2008. godine. Član je Stranke demokratske akcije Sandžaka i bio je kandidat za odbornika ispred Brodareva, tačnije MZ Zavinograđe. Član je Asocijacije mladih i u mesnom je odboru Asocijacije u Brodarevu. Kandidovan je za mesto člana Opštinskog veća od strane Odbora stranke iz Brodareva.

5.Radojka Vujičić, rođena  Čudić, od oca Momira i majke Mirjane, rođena je 25.10.1955. godine, mesto Prusci, Opština Bosanski Novi, Republika BiH. Udata, majka dvoje dece.

Osnovnu i srednju školu završila je u Bosanskom Novom, a Višu tekstilno-tehničku školu u Varažcinu. Nakon završene Više tekstilno-tehničke škole dobija zvanje tekstilni inženjer, i 1977. godine počinje raditi u TK “Ljubiša Miodragović“ u Prijepolju. Obavljala je poslove: tehnolog proizvodnje,  zamenik direktora RJ Konfekcija, direktora RJ Konfekcija, sve do avgusta 2006. godine.

Napušta posao 31.08.2006. godine u TK “Ljubiša Miodragović“ zbog primene socijalnog programa države. Nakon toga, 2008. godine osniva ortačku radnju za proizvodnju tekstilnih proizvoda.

Član je Srpske radikalne stranke od 2004. godine, gde je i član Glavnog odbora u Prijepolju. Odbornik je  SRS drugi mandat.

6. Predrag Čičić, rođen 1958. godine u Prijepolju gde je završio osnovnu školu, a potom i Školu učenika u privredi. Po završetku školovanja bavio se privatnim preduzetništvom do 1995. godine.

Član Demokratske stranke Srbije od 1996. godine.  U više navrata biran za šefa Izbornog štaba i člana Opštinskog odbora DSS. Bio je potpredsednik Opštinskog odbora DSS, kao i odbornik u Skupštini opštine Prijepolje. Aktuelni je predsednik Mesne zajednice Prijepolje u poslednja tri mandata.Oženjen, otac dvoje dece.